Raków 

opracowania historyczne Stanisława i Władysława Malanowiczów

 

 

 

Historia

 

Zabytki

 

Arianie

 

Opracowania historyczne Stanisława 

i Władysława Malanowiczów

 

Cmentarz

Stanisław 

Malanowicz

 

   Korzystali oni z Akt Miasta Rakowa, które uległy zniszczeniu podczas II wojny światowej, dlatego też ich wypisy mają obecnie wartość źródła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe:

Raków, ognisko arianizmu; red. St. Cynarski; PWN 1968 + rękopisy artykułów

 

Zdjęcia archiwalne:

Raków, ognisko arianizmu; red. St. Cynarski; PWN 1968