Krzysztof

ok.1665 <1723

 

 

 

 

 

Wypisy z ksiąg wójtowskich miasta Rakowa 

znajdujących się do 1944 roku w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie 

 

 

komplanacja 1744

 

 

 

różne