Film

 

 

 

POWRÓT

 

 

 Maria Malanowicz-Niedzielska była aktorką teatralną, znany jest tylko jeden film z jej fragmentarycznym udziałem.

Film ten stanowi hołd dla Ludwika Solskiego i jest zapisem dwunastu najwybitniejszych jego kreacji teatralnych.