Teatr Narodowy

i inne teatry warszawskie

 

 

 

POWRÓT

 

 

   „...W 1833 roku oddano do użytku nowy gmach Teatru Narodowego na Placu Teatralnym zaprojektowany przez Antonio Corazziego. Teatr nazwano Teatrem Wielkim, władze carskie nie wyraziły zgody na umieszczenie nazwy „Narodowy. Grano w nim przede wszystkim przedstawienia muzyczne, dopiero w 1836 roku zorganizowano w prawym skrzydle teatr na 800 miejsc, nowy Teatr Rozmaitości. Repertuar dramatyczny nie prezentował się okazale, najczęściej grywano komedie. O poziomie teatru w tym czasie decydował nie repertuar lecz świetni aktorzy i to oni przyciągali publiczność. Szczyt epoki gwiazd przypadł na lata 18681880. Najsłynniejszą aktorką była Helena Modrzejewska. Teatr warszawski nie należał do europejskiej artystycznej awangardy, u progu XX wieku centrum życia teatralnego przeniosło się do Galicji, a scena przy Placu Teatralnym utraciła autorytet. „Narodowym" zaczęto nazywać Teatr Polski, który został otwarty w Warszawie w 1913 roku. Teatr Rozmaitości spłonął w 1919 roku. Zespół przez parę lat grał w drewnianym budynku Teatru Letniego w Ogrodzie Saskim. Po pięciu latach odbudowy według projektu Czesława Przybylskiego ponownie zainaugurowano działalność sceny. Tym razem powrócono jednak do starej nazwy. W 1924 roku Teatr Rozmaitości przemienił się w Teatr Narodowy.  Pierwszy dyrektor, Juliusz Osterwa, składał na nowej scenie uroczyste ślubowanie, że Teatr Narodowy będzie teatrem wzorcowym, „wspólną ambicją wszystkich scen polskich, świecąc im przykładem w spełnianiu posłannictwa.
   W latach międzywojennych Teatr Narodowy zwrócił się w stronę współczesnego dramatu polskiego, grano Szaniawskiego i Żeromskiego, z powodzeniem grano komedie Fredry. W 1928 roku w salach Redutowych Teatru Wielkiego stworzono kameralną scenę dramatyczną Teatr Nowy. Obie sceny narodowe grały do pierwszych dni września 1939 roku.

Źródło:
www.culture.pl/teatry-i-grupy-teatralne/-/eo_event_asset_publisher/sh2A/content/teatr-narodowy-w-warszawie

dostęp 3.04.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   27 lutego 1925 roku, odbyła się w Teatrze Narodowym prapremiera komedii Stefana Żeromskiego Uciekła mi przepióreczka w reżyserii Juliusza Osterwy. Premiera, początkowo planowana na otwarcie sceny narodowej, stała się wielkim wydarzeniem „najgłośniejszą prezentacją polskiego autora współczesnego w całym dwudziestoleciu międzywojennym, która przeszła „nie tylko do historii, ale i do legendy teatru. Sztukę powtarzano 60 razy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informacja dotycząca Archiwum Artystycznego, ze strony internetowej Teatru Narodowego:

www.narodowy.pl/archiwum/arch_art    dostęp 17.4.2013  16.30

"...Najwcześniejsza dokumentacja przedstawień, obejmująca okres 19241939, jest niekompletna i bardzo skromna (pojedyncze fotografie i programy). Zbiory Archiwum Artystycznego udostępniane są w wyznaczonych godzinach, wyłącznie na miejscu..."

 

No to będzie musiało poczekać :)